Prosjektutvikling med kunden

Vi er opptatt av å kartlegge dine behov og finne funksjonelle, lønnsomme løsninger som også ivaretar estetikk, arkitektur og best mulig anvendelse av tomt og lokale tilpasninger. Vi tenker langsiktig og finner løsninger som minimerer drifts- og vedlikeholdskostnader for bygget. Enten du vil ha et enkelt bygg eller et eksklusivt prosjekt, søker vi opp de kostnadseffektive løsningene. Ingen ønsker å betale mer enn nødvendig; vårt mål er at leietaker skal få mye for pengene.

Sammen om en optimal løsning

Inneklima, helse, komfort og energiøkonomisering er sentrale spørsmål for brukerne av byggene. Vi er åpne for å ta en grundig og kreativ gjennomgang av mulighetene sammen med både arkitekt, kunde, teknisk kompetanse og andre interessenter. Arkitekten er ikke sjefen for planleggingen, men et team-medlem som bidrar aktivt sammen med hele teamet for å forene estetikk, form, funksjon, teknikk og økonomi.

Rekordeffektivt

Energieffektivitet og miljø blir stadig viktigere. Vi kan bygge i alle energiklasser, og har allerede slått rekorder i energieffektivitet ved å bygge Energiklasse A i kombinerte kontor-, butikk- og verkstedbygg.

 

ProsjekterBilanlegg Forus

Elektroforretning (Lefdal) Forus

Næringsbygg (Plantasjen) Forus

Bilanlegg Bergen

Bilverksted Stavanger

Næringsbygg Sandnes

Bilanlegg Egersund

Næringsbygg Build Forus

Parkeringsanlegg Forus

Bilanlegg Bryne

Bilanlegg Trondheim

Kontorbygg Trondheim

Bilanlegg Haukås Bergen

Bilhuset Forus

Volvo anlegg Bryne

Næring/bolig, Tjøtta Klepp

B4 -2/3, Kontorbygg Forus

5.300 m2

3.300 m2

8.200 m2

4.000 m2

700 m2

5.000 m2

2.500 m2

10.500 m2

2.200 m2

4.500 m2

5.800 m2

2.900 m2

4.000 m2

29.000 m2

2.000 m2

28.000 m2

50.000 m2

2003

2003

2003

2003

2004

2005

2006

2009

2009

2010

2011

2011

2015

2016

2017

byggestart 2018

under utvikling